АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БАНКОВИ СМЕТКИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ - НА СТРАНИЦАТА НА СЪДА Е ВЪВЕДЕНА "ИНФОРМАЦИОННА С-МА ЗА ДЕЛАТА"(полетата в ляво на страницата)Протоколите са актуални след дата 01.10.2018г. Във връзка с въведените от първи януари изменения в АПК в интернет страницата на Пловдивския Aдминистративен съд е реализирана функционална възможност за извършване на справки за публикуваните протоколи от открити съдебни заседания.

Заповед за ограничаване плащанията в брой
Анкета на ВСС и съдебната власт сред гражданите
Съобщение относно възможността за заплащане чрез магнитни или чип карти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ

 
телефони
работно време (за граждани)
кабинет
етаж
Председател
  032/ 26 10 60
 
28
3
 
 
 
 
 
Зам. председател Златанова
 
 
31
2
Зам. председател Дичев
 
 
29
3
Съдебен администратор
 032/ 26 10 88
 
32
3
Административен секретар
 032/ 26 10 70
 
7
1
Главен счетоводител
 032/ 26 10 62
 
33
3
Връзки с обществеността
032/ 60 53 41
0879 825 725
adms_pressroom@abv.bg
   

Партер

Регистратура
  032/ 26 10 64 
      9:00 - 17:00
6
Партер
Деловодство
  032/ 26 10 65 състви - IV;V;VI;IX;XIV;XXIX
  032/ 60 53 55 състави - II;VIII;X;XI;XII;XIII;XVIII;XXVII 
 032/ 26 10 80 състави - I;III;VII;XV;XVI;XVII;XXV;XXVIII
      9:00 - 17:00
5
Партер
Касационно деловодство

032/ 60 53 40 състави - XIX;XX;XXI;XII;XXIII;XXIV;XXVI

 

1

Партер

Касиер
 032/ 26 10 63
 Време за изплащане на хонорари на вещи лица и на свидетели от 10:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 15:00 часа от понеделник до петък включително.
8
 1
Системен администратор
  032/ 26 10 94
  032/ 26 10 86
       
 2
 1
Съдебни секретари
  032/ 26 10 66
  032/ 26 10 67
  032/ 26 10 79
  032/ 60 53 47  
 
  10
  10
  13
  1
  1
  2
Архив и Бюро призовки
 032/ 26 10 74
       
 с1
Сутерен
 
Указания за потребителите за начина на достъп до публикуваните актове Указания
Факс: Административен секретар (032) 26 10 70 Деловодство (032) 60 53 51
Електронни пощи

adms_pv@abv.bg

Web адрес: www.adms-pv.bg
Обслужваща банка: Банка "ЦКБ" АД клон Пловдив - България      
    транзитна сметка:
    (за държавни такси)
IBAN BG66 CECB 9790 31A9 2045 00
    набирателна сметка:
    (за вещи лица, свидетели и гаранции)
IBAN BG73 CECB 9790 33A9 2045 00
Банка на Върховен Административен Съд БНБ  - централно управление
    сметка на ВАС за държавни такси:
IBAN - BG62 BNBG 9661 3100 1780 01; BIC - BNBGBGSD

Председател на съда:
                                       Явор Иванов Колев

Заместник - преседатели:
                                       
                                        Дичо Иванов Дичев
                                        Мария Илиева Златанова

Съдии:
                                        Таня Комсалова
                                        Недялко Бекиров
                                        Здравка Диева
                                        Любомира Несторова
                                        Мариана Михайлова
                                        Милена Несторова - Дичева
                                        Анелия Харитева - Манолова
                                        Татяна Петрова
                                        Величка Георгиева
                                        Велизар Русинов
                                        Йордан Русев
                                        Стоил Ботев
                                        Петър Касабов
                                        Георги Пасков
                                        Янко Ангелов
                                        Александър Митрев
                                        Владимир Вълчев
                                        Дарина Матеева-Базитова
                                        Светлана Методиева