АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64

Важно съобщение: Председателят на Административен съд - Пловдив, с цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID-19): Заповед № 221/16.03.2020г.на председателя на съда.PDF

Допълнение към Заповед №221/16.03.2020г. Заповед №224/17.03.2020г.PDF

"ИНФОРМАЦИОННА СИАТЕМА ЗА ДЕЛАТА ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ"

(използвайте полетата в ляво на страницата)Протоколите са актуални след дата 01.10.2018г. Във връзка с въведените от първи януари изменения в АПК в интернет страницата на Пловдивския Aдминистративен съд е реализирана функционална възможност за извършване на справки за публикуваните протоколи от открити съдебни заседания.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ има нова интернет страница на адрес: https://plovdiv-adms.justice.bg