АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64

 

"ИНФОРМАЦИОННА СИАТЕМА ЗА ДЕЛАТА ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ"

(използвайте полетата в ляво на страницата)Протоколите са актуални след дата 01.10.2018г. Във връзка с въведените от първи януари изменения в АПК в интернет страницата на Пловдивския Aдминистративен съд е реализирана функционална възможност за извършване на справки за публикуваните протоколи от открити съдебни заседания.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ има нова интернет страница на адрес: https://plovdiv-adms.justice.bg