АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64
 

 

     
18.11.2019 - Съдът прекрати делото за избор на кмет на кметство село Милево.
 
18.11.2019 - С постановеното решение, съдът отменя Решение №131-МИ от 28.10.2019г. на ОИК- Хисаря, изменено и допълнено с Решение №141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК- Хисаря...
 
18.11.2019 - С постановеното решение, съдът потвърждава Решение № 201-МИ от 28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия гр. Асеновград...
 
18.11.2019 - С постановеното решение, съдът потвърждава Решение № 119-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна Комисия – Сопот за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г....
 
18.11.2019 - С постановеното решение, съдът потвърждава Решение № МИ-221/29.10.2019 г. на ОИК-Карлово, като отхвърля жалбата като неоснователна...
 
18.11.2019 - С постановеното решение, съдът потвърждава решение № МИ-205 от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Карлово, с което е обявен за избран кмет на община Карлово...
 
18.11.2019 - С постановеното решение, съдът потвърждава Решение № 132-МИ/28.10.2019г. на Общинска Избирателна Комисия – Стамболийски и отхвърля жалбите като неоснователни....
 
14.11.2019 - Съдът потвърди Решението на ОИК - Калояново за избор на кмет на с. Песнопой...
 
12.11.2019 - В Административен съд–Пловдив в периода 07.11.2019г. - 11.11.2019г. вкл., в резултат на проведените на 27.10.2019г. избори за общински съветници и кметове, както и на проведен втори тур на 03.11.2019г. в определени населени места на територията на област Пловдив, са образувани следните административни дела с предмет – Изборен кодекс...
 
12.11.2019 - Административен съд – Пловдив, ХХVІІ състав се произнесе с Определение № 2298/12.11.2019 г., постановено по адм.дело № 3405/2019 г., образувано по жалба предявена от Атанас Мавродиев, в качеството му на кандидат за кмет на Община Стамболийски, срещу Решение 127-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стамболийски...
 
06.11.2019 - В резултат на проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове на територията на област Пловдив към 06.11.2019 г., в Административен съд – Пловдив, са образувани следните административни дела с предмет – Изборен кодекс...
 
05.11.2019 - Административен съд град Пловдив, ХV състав, се произнесе с решение по административно дело № 1739/2019г., по жалба на „БУЛГАР ЛУК“ ООД, против Предписание № 0000921 от 14.05.2019г. на ОДБХ-Пловдив, с което на основание чл. 30а, ал.1 и ал.2 във вр. с чл. 30, ал.1, т.11 от Закона за храните е предписано: 1. Да се спре пускането на пазара на изследваната партида куркума L1048, с произход Индия...
 
05.11.2019 - Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав се произнесе с Определение по адм.дело № 3386/2019г., образувано по оспорване на Катя Попова, в качеството й на общински ръководител на ПП "ГЕРБ", в местни избори 2019 г. за кмет на Община против Решение № 148-МИ от 28.10.2019г. на ОИК- Първомай, с което се допуска до участие във втори тур за избор за кмет на Община Първомай...
 
01.11.2019 - Административен съд – Пловдив, V състав се произнесе с Определение по адм.дело № 3319/2019г. образувано по жалба на Жана Папазова, с която оспорва Решение № 243-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия град Пловдив, за насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Район Източен...
 
24.10.2019 - На 24 октомври 2019г., на работно посещение в Административен съд – Пловдив бе Алесио Скарчела – съдия във Върховния касационен съд в Рим, който е в България по Програмата за обмен на европейски магистрати...
 
21.10.2019 - Пловдивският административен съд, Второ отделение, се произнесе с решение по административно дело № 3207/2019 г., по описа на ХVІ състав по жалба предявена от Атанас Мавродиев - представител на ПП МИР, гр. Стамболийски против Заповед № 345/17.10.2019 г. на ВРИД Кмет на Община Стамболийски, с която е забранено да бъде проведен митинг - агитационно мероприятие във връзка с предстоящите местни избори“..
 
17.10.2019 - На 18.10.2019 г., петък, в Административен съд – Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 20 ще се проведе организираното ежегодно събитие в органите на съдебната власт „Ден на отворените врати“.
 
15.10.2019 - Тричленен състав на Пловдивския административен съд, Второ отделение, се произнесе с решение по административно дело № 3121/2019 г., по описа на ХVІ състав по жалби предявени от Политическа партия „ВМРО-Българско национално движение“
 
14.10.2019 - На 14.10.2019 г. в Административен съд – Пловдив постъпиха жалби предявени от Политическа партия „ВМРО-Българско национално движение“ и Димитър Кръстев Сотиров, гр.Куклен против Решение №74-МИ/04.10.2019 г. на ОИК-Куклен, потвърдено с Решение № 1343-МИ/09.10.2019 г. на Централна избирателна комисия.
 
14.10.2019 - Тричленен състав на Пловдивския административен съд, Второ отделение, се произнесе с решение по административно дело № 3091/2019 г., по описа на ХVІІ състав, с което бе отхвърлена като неоснователна жалбата на Политическа партия (ПП) „МИР“, представлявана от председателя Симеон Славчев, подадена чрез пълномощника й Атанас Мавродиев, срещу Решение № 73-МИ/03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Стамболийски, потвърдено с Решение № 1336-МИ/08.10.2019 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК).
 
11.10.2019 - Тричленен състав на Пловдивския административен съд се произнесе с решение по касационно административно наказателно дело № 2039/2019г., ХХVІ състав, по касационна жалба, предявена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив, против Решение №997 от 27.05.2019г на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 2342 по описа на същия съд за 2019г, с което е отменено Наказателно постановление № 21 от 27.03.2019г на Директора на РИОСВ-Пловдив
 
11.10.2019 - На 11.10.2019 г. в Административен съд – Пловдив постъпи жалба предявена от Политическа партия „МИР“ чрез пълномощника й Атанас Мавродиев срещу Решение № 73-МИ/03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, потвърдено с Решение № 1336-МИ/08.10.2019 г. на Централна избирателна комисия.
 
07.10.2019 - На 7 октомври 2019г., на работно посещение в Административен съд – Пловдив бе делегация от четирима съдии от Франция, Германия, Португалия и Испания. Съдиите посещават страната ни по Програмата за обмен на европейски магистрати.
 
04.10.2019 - Тричленен състав на Пловдивския административен съд се произнесе с решение по административно дело № 3028/2019г., по жалба на Политическа партия „Възраждане“, гр. София против Решение № 90-МИ от 24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия – Първомай, с което е постановен отказ да се регистрират предложените от партия „Възраждане“
 
03.10.2019 - На 03.10.2019г. в Административен съд – Пловдив постъпи жалба от Политическа партия „Възраждане“ град София против Решение № 90-МИ/24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия – Първомай, потвърдено с Решение № 1224-МИ/27.09.2019 г. на Централна избирателна комисия.
 
19.09.2019 - Административен съд град Пловдив, ІV състав, се произнесе с решение от 18.09.2019г. по административно дело № 203/2019г., по жалба на Божидар К. против решение № 351, взето по протокол № 16 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен проект за изменение на ПУП – ПУР „Комуникационно-транспортен пробив под ж.п. ареал на Централна гара Пловдив, свързващ бул. „Васил Априлов“ и бул. „Македония“ към „Проект „Рехабилитация на железопътен участник Пловдив – Бургас – фаза 2“, „Проект 1: Развитие на железопътен възел Пловдив“, участък № 11 Централна гара Пловдив, в частта относно собствения на жалбоподателя поземлен имот ...
 
24.07.2019 - Административен съд град Пловдив, ІІ състав, се произнесе с решение от 24.07.2019г. по административно дело № 1218/2019г., по жалби на Ваня Д. и Искра К. и двете срещу частичен отказ за предоставяне на обществена информация ...
 
17.07.2019 - Към 17 юли 2019 г. по образуваните в Административен съд град Пловдив през месец февруари 2019г., седемнадесет дела по жалби на лица от село Войводиново, община Марица, област Пловдив ...
 
12.07.2019 - На 11 и 12 юли 2019г., на посещение в Административен съд – Пловдив бяха Силвия Лудес - съдия в Данъчният съд в Дюселдорф и Бианка Хаманс – съдия в Окръжният съд в Дюселдорф. ...
 
09.07.2019 - Административен съд град Пловдив, ХХVІІ състав се произнесе с решение от 08.07.2019г. по административно дело № 1499/2019г., образувано по жалба на Стайко И., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвор – Пловдив, срещу Заповед № А1227/10.05.2019 г. ...
 
24.06.2019 - Административен съд град Пловдив, ІІІ състав се произнесе с решение от 21.06.2019г. по административно дело № 2656/2017г., образувано по жалби на община Куклен ...
 
15.05.2019 - Административен съд град Пловдив, VІ състав се произнесе с решение от 14.05.2019г., по административно дело № 310/2019г., образувано по жалба на Иванка А., против Заповед № РД-09-81 от 16.01.2019г. на кмета на община Марица, с която на оспорващото лице е наредено в качеството й на извършител и собственик на незаконен строеж да премахне незаконния строеж - „жилищна сграда” ...
 
10.05.2019 - На 10.05.2019 г. в Съдебна палата Пловдив се проведе Регионално обучение „Практически проблеми, свързани с административнонаказателното производство“ организирано по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“
 
09.05.2019 - Административен съд град Пловдив, VІ състав се произнесе с решение по административно дело № 720/2019г., образувано по жалба на Васил В., от с.Войводиново срещу Заповед № РД-09-252/18.02.2019г. на кмета на община Марица, с която е забранено ползването и достъпа ...
 
09.05.2019 - Административен съд град Пловдив, VІ състав се произнесе с решение по административно дело № 720/2019г., образувано по жалба на Васил В., от с.Войводиново срещу Заповед № РД-09-252/18.02.2019г. на кмета на община Марица, с която е забранено ползването и достъпа ...
 
09.05.2019 - Административен съд град Пловдив, VІ състав се произнесе с решение по административно дело № 693/2019г., образувано по жалба на Анка П. против Заповед № РД-09-243/18.02.2019г. на кмета на община Марица, с която е забранено ползването и достъпа ...
 
27.03.2019 - Административен съд град Пловдив, VІІІ състав се произнесе с решение по административно дело № 232/2019г., образувано по жалба на Ася К., Добрина Д., Дяко Д., Елена Д., Ваня Д., Таня С. и Илю Д. против Заповед №18ОА2952 от 20.12.2018г., издадена от кмета на община Пловдив, с която, на основание чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, е отчужден поземлен имот...
 
21.03.2019 - Административен съд град Пловдив се произнесе по искане на кмета на район „Северен“ при община Пловдив за издаване на разрешение за влизане в жилище без съгласието на обитателите му, за извършване на неотложен /авариен/ ремонт на вътрешната отоплителна инсталация в жилище....
 
15.03.2019 - На 15.03.2019г. от 11,30 часа в зала 1, етаж – партер в Административен съд - Пловдив бе проведено Общо събрание на магистратите в съда, на което бе представен Годишният доклад за дейността на съда за 2018г. от председателя Явор Колев. ...
 
14.03.2019 - На 15.03.2019г. от 11,30 часа в зала 1, етаж – партер в Административен съд - Пловдив ще се проведе Общо събрание на магистратите в съда, на което ще бъде обсъден Годишният доклад за дейността на съда за 2018г...
 
11.03.2019 - Към дата 11.03.2019г. в Административен съд - Пловдив са образувани шест административни дела по жалби срещу Решение № 351 по Протокол № 16/27.09.2018г. на Общински съвет Пловдив...
 
06.03.2019 - Днес Пловдивският административен съд започна разглеждането на образувани дела по жалби на лица от село Войводиново...
 
01.03.2019 - Административен съд - Пловдив се произнесе с решение № 453/28.02.2019г., постановено по административно дело № 1172/2018г., ХІІ състав, с което осъди Централната избирателна комисия да заплати на Цветелин Ц. обезщетение в размер на общо 4 209, 06 лева...
 
21.02.2019 - Административен съд град Пловдив остави без разглеждане и прекрати производствата по 17/седемнадесет/ искания на лица от село Войводиново с правно основание чл.250 ал.1 от АПК...
 
15.02.2019 - Прессъобщение
 
15.02.2019 - Прессъобщение
 
24.10.2018 - Дякови не дават площада пред кино "Космос".
 
24.10.2018 - Мръстният въздух в Пловдив се връща в съда.
 
22.10.2018 - Глобиха "ПЕТРОЛ" АД за разпространяване на некачествени горива.
 
19.09.2018 - Административните магистрати в Пловдив оставиха без уважение жалбата на архитектите срещу решението за строеж на опера върху парцела на Партийния дом.
 
13.09.2018 - Ето кои имоти поглъща пътят под Централна гара.
 
05.09.2018 - След решението на Административен съд.
 
20.08.2018 - Кметът на Брезово трябва да бъде освободен, реши Административният съд.
 
20.08.2018 - Административен съд – Пловдив отхвърли жалбата на Р.И.П.А. срещу заповедта за укрепване на тютюневите складове
 
17.08.2018 - Кметът на Брезово трябва да бъде освободе.
 
16.08.2018 - Казус с поставена скоба на кола в Пловдив стигна до съда.
 
26.07.2018 - Пловдив прави нов гребен канал - ВАС реши.
   

24.07.2018 - Надпис на покрива "Нема такава държава"

 
   

13.07.2018 - 200 семейства бранят райското си кътче от багерите

 
 

26.06.2018 - Довършват пловдивския зоопарк, съдът отхвърли жалбите на еколозите

 

25.06.2018 -Трета серия "Съдът в полза на общината" в Пловдив

 

25.06.2018 - Подновяват изграждането на зоопарка в Пловдив

 
20.06.2018 - Съдът отсече: Заповедта на кмета за събарянето на клуб в Пловдив е основателна
 

25.05.2018г.- Ресторант "Даяна" отърва 500 лева глоба от НАП

 

23.05.2018_Marica  - Oткрит урок по данъчно право изнесоха в съдебна зала

 

21-05-18   Plovdiv_press -  МВР осъди НАП за отказ да събират

 

18.05.2018  Marica_- Строителни абсурди: Зазидаха в къща електрически стълб

 

03.05.2018 - Таксиметрови шофьори съдят Община Пловдив заради дъмпингови цени

 

01.05.2018 - Държавна администрация бави заплати за 300 бона

 
16.03.2018 – Съобщение за забавено изплащане на гарантираните депозити в КТБ
 

01.03.2018 - ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ