АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64
Симулативен съдебен процес по Данъчно право

Снимка 1 (22.05.2018_kolev_zala)

Снимка 2 (22.05.2018_simulacia_studenti)

Снимка 3 (22.05.2018_simulacia)

Снимка 4 (22.05.2018_simulacia_zala)

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ 10.05.2018г.

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3

Снимка 4

Снимка 5

Снимка 6

Снимка 7

Снимка 8

Снимка 9

Снимка 10

Снимка 11

Снимка 12

Снимка 13

Снимка 14

Снимка 15

Снимка 16

Снимка 17

Снимка 18

Снимка 19

Снимка 20

Снимка 21

Снимка 22

За деня на Отворени врати се откри детска изложба

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3

Снимка 4

Снимка 5

Снимка 6

Снимка 7

Симулативен процес - студенти трети курс по Право на държавната служба

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3

Снимка 4

Снимка 5

Снимка 6

Снимка 7

Снимка 8

Снимка 9

Снимка 10

Снимка 11

Снимка 12

Снимка 13

Снимка 14

Встъпване в длъжност на новия Председател на Административен съд - Пловдив

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3

Снимка 4

Снимка 5

Снимка 6