АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64
Снимка на Съда 

Местоположение

Съдебен район: област Пловдив

Обхваща общините:

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар
image

Подсъдност

На административния съд са подсъдни всички административни дела, освен тези, които в закон са посочени като подсъдни на Върховния административен съд.

Административните съдилища разглеждат всички дела по искания за:
• Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
• Обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по Административнопроцесуалния кодекс;
• Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
• Защита срещу незаконно принудително изпълнение;
• Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи
   и длъжностни лица;
• Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
• Обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
• Установяване неистинността на административни актове

Административно обслужване

ГАЛЕРИЯ