АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64
Правна помощ

За съдилищата в България

Третата власт отвътре - 10 рубрики, представящи съдебната власт

  • Епизод 1 - Функции и структура на ВСС
  • Епизод 2 - Независимост на съдебната система
  • Епизод 3 - Детско правосъдие
  • Епсзод 4 - Електронно правосъдие
  • Епизод 5 - Противодействие на корупцията
  • Епизод 6 - Достъп до правосъдие
  • Епизод 7 - Специфика на различните видове правосъдие
  • Епизод 8 - Магистратските професии
  • Епизод 9 - Структура на съдебната власт
  • Епизод 10 - Прозрачност в работата на съдебната власт
ВХОД ЗА РУБРИКИТЕ (ВИДЕО MP4)

Декларации на служителите в Административен съд - Пловдив по чл.12 т.2 от ЗПРКИ

          Бюджет 2019г.