АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64
>
 № по ред
Име на декларатор
Вх. № на декларация Декларация
1 Олга Кирилова Николова 11165/05.06.2018г.

11167/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

2 Весела Кирилова Грозева 11131/04.06.2018г.

11132/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

3 Наталия Ангелова Дурданова 11168/05.06.2018г.

11169/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

4 Елена Емилова Велинова 11476/07.06.2018г.

10981/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

5 Мария Иванова Костадинова 11196/04.06.2018г.

10983/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

6 Даниела Христова Пещерска 11136/05.06.2018г.

10980/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

7 Мария Иванова Николова 11134/05.06.2018г.

10982/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

8 Маргарита Георгиева Енчева-Иванова 11485/08.06.2018г.

11104/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

9 Анастасия Христова Русева 11173/05.06.2018г.

11079/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

10 Миглена Душкова Найденова Василева 11362/06.06.2018г.

10979/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

11 Полина Борисова Цветкова 10145/22.05.2018г.

11001/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

12 Севдалина Ангелова Дункова 11458/07.06.2018г.

10976/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

13 Румяна Йорданова Агаларева 10026/21.05.2018г.

10877/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

14 Събина Калинова Стойкова 10027/21.05.2018г.

10876/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

15 Костадинка Николова Рангелова 11575/08.06.2018г.

11574/08.09.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

16 Веселинка Танчева Комитова 10710/30.05.2018г.

11029/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

17 Благовеста Иванова Каракашева 10028/21.05.2018г.

10975/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

18 Гергана Тодорова Георгиева 10128/22.05.2018г.

11031/04.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

19 Таня Йорданова Костадинова 10100/22.05.2018г.

10974/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

20 Пламена Николова Каменова 11494/08.06.2018г.

11493/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

21 Розалия Николова Петрова 10123/22.05.2018г.

10875/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

22 Диана Атанасова Караиванова 11513/08.06.2018г.

11516/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

23 Марияна Георгиева Георгиева-Пейнирова 11513/08.06.2018г.

11516/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

24 Дарена Иванова Йорданова 11443/07.06.2018г.

11442/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

25 Стефка Николова Костадинова 11604/08.06.2018г.

11606/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

26 Милена Симеонова Панайотова 9733/16.05.2018г.

11555/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

27 Ваня Георгиева Даскалова 11431/07.06.2018г.

11433/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

28 Недялка Генчева Атанасова 9790/17.05.2018г.

10868/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

29 Стоянка Димитрова Параскова 9737/16.05.2018г.

10871/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

30 Галина Йорданова Топалова 9736/16.05.2018г.

10870/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

31 Ганка Георгиева Малинова 11470/07.06.2018г.

11556/08.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

32 Мария Костадинова Колева 11038/04.06.2018г.

10879/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

33 Валя Дончева Филипова 11396/07.06.2018г.

10880/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

34 Юлия Славчева Дончева 11264/06.06.2018г.

10881/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

35 Величка Стоянова Паунова 11447/07.06.2018г.

11432/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

36 Ваня Николова Маркова 9753/16.05.2018г.

10869/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

37 Пепа Александрова Баталова 9722/16.05.2018г.

10872/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

38 Надя Стоева Дичева 9810/17.05.2018г.

11471/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

39 Бойка Асенова Куцлева 11296/06.06.2018г.

10878/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

40 Добринка Симеонова Трънгалова 11415/07.06.2018г.

11420/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

41 Елена Станилова Мурджева 11095/04.06.2018г.

10866/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

42 Галина Сергеевна Керцадова 11463/07.06.2018г.

10867/31.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

43 Станислав Росенов Кълев 11199/05.06.2018г.

11200/05.05.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

44 Евгений Христев Манев 11404/07.07.2018г.

11403/07.07.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

45 Веселка Василева Дафова 11397/07.06.2018г.

10978/01.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

46 Тончо Кирилов Кирилов 11287/06.06.2018г.

11286/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

47 Стоян Василев Петлешков 11140/05.06.2018г.

1143/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

48 Васил Костадинов Костадинов 11292/06.06.2018г.

11289/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

49 Делчо Маринов Делчев 11138/05.06.2018г.

11141/05.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

50 Емил Минков Габровски 11405/07.06.2018г.

11410/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

51 Станка Иванова Тонкова 11249/06.06.2018г.

17416/06.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1

52 Кипра Стефанова Кискинова 11412/07.06.2018г.

11413/07.06.2018г.

по чл.35, ал1 т.2

по чл.35, ал1 т.1