АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64

2018
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2018 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2018 година
Годишен доклад за 2018 година

2017
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2017 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2017 година
Годишен доклад за 2017 година

2016
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2016 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2016 година
Годишен доклад за 2016 година

2015
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2015 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2015 година
Годишен доклад за 2015 година

2014
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2014 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2014 година
Годишен доклад за 2014 година

2013
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2013 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2013 година
Годишен доклад за 2013 година

2012
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2012 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2012 година
Годишен доклад за 2012 година

2011
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2011 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2011 година
Годишен доклад за 2011 година

2010
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2010 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2010 година
Годишен доклад за 2010 година

2009
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2009 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2009 година
Годишен доклад за 2009 година

2008
Справка за дела в Административен съд гр. Пловдив за 2008 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2008 година
Годишен доклад за 2008 година 

2007
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2007 година
Годишен доклад за 2007 година