АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20
Ако в горния край се появи жълта лента, натиснете с десен бутон върху нея и изберете Allow Blocked Content , а в следващия диалог - Yes

Търсене на последното решение на дело по номер
             
Търсене на дело в списъци по месеци
         
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019    
Януари Януари Януари Януари Януари Януари Януари    
Февруари Февруари Февруари Февруари Февруари Февруари Февруари        
Март Март Март Март Март Март Март          
Април Април Април Април Април Април Април        
Май Май Май Май Май Май Май        
Юни Юни Юни Юни Юни Юни Юни        
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
       
Август Август Август Август Август Август Август        
Септември Септември Септември Септември Септември Септември Септември        
Октомври Октомври Октомври Октомври Октомври Октомври Октомври        
Ноември Ноември Ноември Ноември Ноември Ноември Ноември        
Декември Декември Декември Декември Декември Декември Декември        
                   
2007 2008 2009 2010 2011 2012        
  Януари Януари Януари Януари Януари        
  Февруари Февруари Февруари Февруари Февруари        
Март Март Март Март Март Март        
Април Април Април Април Април Април        
Май Май Май Май Май Май        
Юни Юни Юни Юни Юни Юни        
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
       
Август Август Август Август Август Август        
Септември Септември Септември Септември Септември Септември        
Октомври Октомври Октомври Октомври Октомври Октомври        
Ноември Ноември Ноември Ноември Ноември Ноември        
Декември Декември Декември Декември Декември Декември        

 

Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актовe