АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64
Структура на Административен съд - Пловдив

 • От 01. 01. 2007 г. за Председател на Административен съд - Пловдив е назначен Георги Петров.
  От 10. 08. 2017 г. за Председател на Административен съд - Пловдив е назначен Явор Колев.
 • Председателят осъществява общо организационно и административно ръководство на административения съд и представлява съда; председателства съдебните състави, свиква и ръководи общото събрание и командирова съдии при условията на чл. 78 от ЗСВ.

  Явор  Иванов Колев

  Председател

 • Роден на 26. 11. 1973 г. в гр. Пловдив

 • Образование
  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Юридически факултет - 1996 г.

 • Професионален път
  1998 г. - мл. съдия в Окръжен съд – Пловдив
  1999 г. - районен съдия в Районен съд – Пловдив
  2001 г. - зам. председател на Районен съд – Пловдив
  2007 г. - зам. председател на Административен съд


      

         Мария Илиева Златанова

         Заместник председател на Административен съд - Пловдив с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

 • Родена на 25. 05. 1974 г. в гр. Пловдив

 • Образование

Висше образование  - СУ “Св. Климент Охридски“,  гр. София, ЮФ Магистър

 • Професионален път

от 03.10.2013 до момента  - Заместник председател на Административен съд - Пловдив

от 01.10.2007г.до 02.10.2013г. - съдия в Окръжен съд - Пловдив

от 22.02.1999г.  до 30.09.2007г. - съдия в Районен съд - Пловдив

от 16.03.1998г. до 22.02.1999г. -младши съдия

от 10.04.1997г.-до15.03.1998г. -адвокат в Пловдивска адвокатска колегия

от 05.02.1996г. –до 05.02.1997г. - съдебен кандидат

 

 

 

 

         Дичо Иванов Дичев

         Заместник председател на Административен съд - Пловдив

 • Роден на 09. 09. 1974 г. в гр. Кърджали

 

 • Образование
  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Юридически факултет - 1998 г

 

 • Професионален път 
   

2000 г. - съдебен кандидат в Окръжен съд – Кърджали
2001 г. - районен съдия в Районен съд – Ардино
2007 г. - зам. председател на Административен съд – Кърджали
2011 г. - съдия в Административен съд – Пловдив

2013 г. - зам. председател на Административен съд – Пловдив